Weet je waar je naartoe wilt met je organisatie en nog niet hoe daar te komen? Hoe iedereen mee te krijgen in de verandering? In onderstaande artikel bespreken we drie manieren om je strategie om te zetten naar actie. Op een manier die betrokkenheid creëert en duidelijkheid geeft. Strategie realisatie – hoe doe ik dat?

Het ontwikkelen van een succesvolle bedrijfsstrategie is slechts het begin van een lange reis. Het realiseren van die strategie is net zo belangrijk als het formuleren ervan, maar vaak veel moeilijker. Strategie realisatie, ook wel het operationaliseren van strategie of Strategy Deployment genoemd, is een proces waarbij organisaties hun strategieën in actie omzetten en hun doelen bereiken. Het omvat het bedenken, implementeren en evalueren van een plan met bijbehorende structuur en gedrag. Een effectieve strategie realisatie vereist een gestructureerde aanpak en betrokkenheid.

Om ervoor te zorgen dat de strategie van je organisatie werkelijkheid wordt, kun je gebruikmaken van verschillende effectieve methoden. In dit artikel bespreken we de OKR (Objectives and Key Results), OGSM (Objectives, Goals, Strategies en Measures) en Hoshin Kanri X-matrix. Dit zijn drie veelgebruikte hulpmiddelen voor strategie realisatie. Welke methode goed werkt is afhankelijk van jouw specifieke situatie en persoonlijke voorkeur. Wij gebruiken ze alle drie bij onze klanten, met elk voor- en nadelen. Voor ons eigen bedrijf gebruiken we de OKR, deze methode is snel en laagdrempelig.

OKR (Objectives and Key Results)

OKR is een veelgebruikt hulpmiddel voor strategie realisatie dat in de jaren ’90 door Intel werd ontwikkeld en later populair werd gemaakt door Google. Het is een framework dat helpt bij het definiëren van meetbare doelen, vertalen naar concrete acties én bij het volgen van de voortgang van deze acties en resultaten. Het OKR-framework bestaat uit twee elementen: Objectives (doelen) en Key Results (belangrijkste resultaten). Op hoofdlijnen doorloop je de volgende drie stappen. Uiteraard niet alleen achter je bureau, maar in overleg met de mensen die de activiteiten ook daadwerkelijk moeten gaan uitvoeren en de doelen realiseren.

Stap 1:

Vertalen van strategische doelen naar doelstellingen per jaar voor de categorieën Bedrijf/Medewerker, Product/Proces en Markt/Klant

Stap 2:

Vertaal de jaardoelen naar concrete resultaten per kwartaal. Wees zo specifiek mogelijk.
Je kunt deze stap combineren met de HR cyclus Plannen-Coachen-Beoordelen door medewerkers te vragen wat zij gaan bijdragen aan de doelen van de organisatie.

Stap 3:

Bepaal de concrete acties die nodig zijn om de kwartaalresultaten te behalen. Maak de activiteiten zo klein mogelijk. Bij voorkeur te realiseren binnen een week. Dit helpt bij het daadwerkelijk uitvoeren en opvolgen van de voortgang. Wijs de acties toe aan 1 eigenaar.

Afhankelijk van de dynamiek kun je bepalen hoe vaak je evalueert en bijstelt. Wij bespreken wekelijks de resultaten en voortgang van afgesproken acties, geven nieuwe acties vrij en sturen bij waar nodig. We hebben een vaste agenda en gebruiken een kanbanbord in Trello als hulpmiddel. Eén keer per kwartaal evalueren we de kwartaaldoelen. Op basis daarvan sturen we de komende 3 kwartalen bij en bepalen we de doelen voor het nieuwe 4e kwartaal. Daarmee creëer je een ‘rolling’ strategie zonder één keer per jaar heidagen te organiseren en een plan te maken die na een paar weken of maanden niet meer actueel is. Deze zelfde routine kan ook worden toegepast bij de OGSM of X-matrix aanpak.

OGSM (Objectives, Goals, Strategies en Measures)

OGSM is ook een goede methode die organisaties helpt om hun strategieën te ontwikkelen en deze in actie om te zetten. Het framework bestaat uit vier elementen: Objectives (doelen), Goals (subdoelen), Strategies (strategieën) en Measures (meetbare indicatoren).
Het OGSM-framework begint met het vaststellen van de doelen van de organisatie. Deze doelen worden vervolgens onderverdeeld in subdoelen, waarna strategieën worden ontwikkeld om deze subdoelen te bereiken. Een belangrijk aspect van OGSM is het identificeren van de belangrijkste KPI’s die nodig zijn om de voortgang van de strategie te meten. Dit maakt het mogelijk om te bepalen of de gekozen strategieën en maatregelen effectief zijn en of de organisatie op koers ligt om haar doelen te bereiken.

De OGSM werkt goed in een complexere omgeving met veel strategische projecten. Ook kan deze methode goed worden gebruikt om de vertaling naar onderliggende afdelingen te maken.

Hoshin Kanri X-matrix

De X-Matrix is een krachtig visueel hulpmiddel dat wordt gebruikt om de verschillende aspecten van de bedrijfsstrategie te visualiseren, prioriteren én met elkaar te verbinden. Het is een vierkante matrix die is verdeeld in verschillende secties en lagen, elk met zijn eigen doel en functionaliteit. Het zorgt ervoor dat verbeteringen binnen de organisatie op verschillende niveaus planmatig afgestemd zijn met de strategische doelen van de organisatie. Je kunt een X-matrix op bedrijfsniveau maken en vervolgens doorvertalen naar de verschillende afdelingen/ teams of processen.

De matrix bestaat uit vier hoofdgebieden: strategische doelen, jaardoelen, activiteiten/projecten en KPI’s (Key Performance Indicators) In de eerste kolom van de matrix worden de belangrijkste strategische doelstellingen van de organisatie weergegeven. Deze doelstellingen zijn gebaseerd op de lange termijnvisie van de organisatie en zijn bedoeld om de algemene richting van de organisatie te bepalen.

In de tweede kolom van de matrix worden specifieke doelen voor dit jaar weergegeven. Deze doelen zijn meetbaar en specifiek en worden gebruikt om de voortgang van de organisatie te meten.

In de derde kolom van de matrix worden de activiteiten en/of projecten weergegeven. Dit zijn de acties en initiatieven die de organisatie moet nemen om haar doelen te bereiken. Elk initiatief is gericht op het oplossen van specifieke uitdagingen of het grijpen van kansen.
In de vierde kolom van de matrix worden de metingen weergegeven die worden gebruikt om de effectiviteit van de activiteiten te meten. Deze KPI’s zijn gericht op het meten van de voortgang en het identificeren van gebieden waar verbetering nodig is.

Bovendien bevat de Hoshin Kanri X-Matrix ook een aantal diagonale en horizontale lagen die het verband tussen de verschillende elementen van de matrix weergeven. Deze lagen zijn bedoeld om de samenhang tussen de strategische doelen, jaardoelen, activiteiten/projecten en KPI’s te verduidelijken en om de prioriteiten van de organisatie te communiceren.

De Hoshin Kanri X-Matrix is een krachtig hulpmiddel dat helpt om strategieën effectiever te implementeren. Het kan heel goed worden toegepast in complexe situaties met veel bedrijfsonderdelen/afdelingen en strategische projecten. Het kan lastig zijn om prioriteiten te stellen en keuzes te maken die door de beperkte ruimte wordt afgedwongen. Wanneer dit eenmaal is gelukt geeft de X-matrix overzicht en duidelijkheid aan alle betrokkenen. Het leidt de verbeterkracht van de organisatie in de gewenste richting.

Wil je de templates voor deze tools graag ontvangen? Of heb je naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Stuur dan een bericht naar info@leitsager.nl we helpen je graag verder.