Leyt-sa-ghe

  • Het oudst bekende woord voor de rol van loods

  • Naast de kapitein en bemanning

  • Tijdelijk aan boord in een specifieke situatie

  • Een functie die door de eeuwen heen meebeweegt met een veranderende wereld

  • Met respect voor het verleden en de blik op de toekomst

Het oudst bekende woord voor een scheepsloods in onze taal is leytsag(h)e.
Een loods is een gids, een kenner van het lokale vaarwater die de kapitein en bemanning bijstaat om veilig een haven in of uit te varen. Een loods komt tijdelijk aan boord om vaartuigen te helpen bij almaar veranderende omstandigheden de bestemming te bereiken.

Wij zien de loods als metafoor voor onze rol binnen organisaties. We staan naast de kapitein en bemanning en brengen een schat aan kennis en ervaring. We geven vertrouwen, bieden concrete handvatten en richting aan organisatie en medewerkers. Doelgericht en sensitief.

Leitsager | Over ons

Wij zijn er voor organisaties en beslissers die op een belangrijk kruispunt staan in hun organisatie. De zoektocht naar de juiste keuzes en de manier waarop je die succesvol kunt realiseren kan moeilijk en eenzaam zijn. Je medewerkers zijn de belangrijkste spil in het proces. Daarom hebben wij een situationele, persoonsgerichte aanpak, gekoppeld aan strategisch inzicht, operationele kennis en vele jaren ervaring. Als sparringpartner waarop je kunt vertrouwen, die helpt met advies én uitvoering voor een succesvolle realisatie van de strategische koers.