Diensten

Leitsager | Strategie realisatie

Strategie realisatie

Leitsager laat strategie voor je werken. Wij zijn doelgerichte veranderaars met aandacht voor de mens, van directie tot uitvoerend team hebben wij oog en oor voor iedereen in de organisatie, wat ons in staat stelt om strategie succesvol door te vertalen naar de werkvloer.

Dit doen we onder andere door het inrichten van besturing op de voortgang en medewerkers in staat stellen om bij te dragen aan de doelstellingen van het bedrijf.

Leitsager | Agile

Proces optimalisatie

Het verkorten van de doorlooptijd, verbeteren van klanttevredenheid of minder fouten. Dit zijn voorbeelden van verbeteringen die we allemaal dagelijks ervaren binnen of buiten jouw organisatie. Maar wat maakt het zo lastig om daadwerkelijk de verbetering te realiseren. Leitsager help je het proces inzichtelijk te maken en de knelpunten te signaleren. Om vervolgens op een gestructureerde manier het proces steeds beter te maken. Hierbij maken we gebruik van beproefde Lean technieken.

Leitsager | Leiderschap en Teamontwikkeling

Leiderschap & Team ontwikkeling

Wij geloven in zelf organiserende teams en dienend leiderschap. Maar welke stappen kun je zetten om hiernaar toe te groeien? We bieden workshops tot volledige (leiderschaps)team coaching trajecten. Elk team verdient een eigen aanpak, dus werken we met een aanpak die past in de context en voor jullie werkt.

Leitsager | Lean Six Sigma

Lean Six Sigma

is een bewezen methode in het verbeteren van processen. Leitsager heeft een ruime ervaring met de traditionele DMAIC methode. Ook zijn we thuis in andere Lean methodieken als Kaizen, A3, Obeya en KATA. En we zorgen natuurlijk dat je de methodes zelf onder de knie krijgt, zodat je een volgend verbetertraject zelfstandig kunt uitvoeren.

Leitsager |

Agile

Veel bedrijven zien de klantvraag steeds sneller wijzigen. En ze zijn genoodzaakt om op een efficient manier hun product of dienst aan te bieden. Agile is een methode waarbij de klant centraal wordt gezet en heeft bewezen dat het leidt tot meer output en een hogere medewerker tevredenheid. Leitsager ondersteunt bij de implementatie van Agile werken in jouw organisatie op het gebied van ontwerp, training, coaching en zelf organisatie. Hierbij kunnen we gebruikmaken van bestaande methode als scrum en Kanban.

Continu verbeteren

Continu verbeteren

Elke dag een stapje beter. Het klinkt zo gemakkelijk, maar in de praktijk blijkt de uitvoering lastig. Leitsager biedt houvast om de mindset van continu verbeteren aan te zwengelen en te borgen in jouw organisatie. Dit doen we door het implementeren van structuren die het gewenste gedrag ondersteunen, trainen van en coaching op bewezen verbetertechnieken. Voordoen – samen doen – zelf doen.